Kəmər Filtr Presinin lil axıdılmasına təsir edən bir neçə amil

4

Kəmər Filtr Presinin lil basması dinamik əməliyyat prosesidir.Çamurun miqdarına və sürətinə təsir edən bir neçə amil var.

1. Qatılaşdırıcının lil nəmliyi

Qatılaşdırıcıda lilin rütubəti 98,5%-dən aşağı, lil presinin lilin axıdılması sürəti isə 98,5-dən xeyli yüksəkdir.Şlamın rütubəti 95%-dən aşağı olarsa, lil axıcılığını itirəcək, bu da lilin preslənməsi üçün əlverişli deyil.Buna görə də qatılaşdırıcıda lilin sululuğunu azaltmaq lazımdır, lakin suyun tərkibi 95% -dən az olmamalıdır.

2. Aktivləşdirilmiş lilin lildəki nisbəti

Aktivləşdirilmiş lil hissəcikləri anaerob nitrifikasiyadan sonra olanlardan daha böyükdür və sərbəst su PAM ilə qarışdırıldıqdan sonra lildən daha yaxşı ayrılır.Çamur presləmə əməliyyatı vasitəsilə müəyyən edilmişdir ki, qatılaşdırıcıda anaerob nitrifikasiya olunmuş lilin nisbəti yüksək olduqda, lil və dərmanların qarışdırılmasından sonra bərk-maye ayırma effekti yaxşı olmur.Çox kiçik çamur hissəcikləri konsentrasiya bölməsində filtr parçasının aşağı keçiriciliyinə səbəb olacaq, təzyiq bölməsində bərk-mayenin ayrılması yükünü artıracaq və çamur presinin məhsuldarlığını azaldacaq.Qatılaşdırıcıda aktivləşdirilmiş lilin nisbəti yüksək olduqda, lil presinin qatılaşdırıcı bölməsində bərk-maye ayırma effekti yaxşıdır, bu da təzyiqli filtrasiya bölməsində filtr parçasının bərk-maye ayrılması yükünü azaldır.Əgər konsentrasiya bölməsindən çoxlu sərbəst su axan varsa, yuxarı maşının lil dərmanı qarışığının axını müvafiq olaraq artırıla bilər ki, vahid vaxtda lil presinin lil çıxışını artırsın.

3. Palçıq dərman nisbəti

PAM əlavə edildikdən sonra lil əvvəlcə boru kəməri qarışdırıcısı vasitəsilə qarışdırılır, sonrakı boru kəmərində daha sonra qarışdırılır və nəhayət laxtalanma çəni vasitəsilə qarışdırılır.Qarışdırma prosesində lil agent axındakı turbulent təsir vasitəsilə sərbəst suyun çox hissəsini lildən ayırır, sonra isə konsentrasiya bölməsində bərk-mayenin ilkin ayrılması effektinə nail olur.Pulsuz PAM son palçıq dərmanı qarışıq məhlulunda olmamalıdır.

Əgər PAM-ın dozası çox böyükdürsə və PAM qarışıq məhlulda aparılırsa, bir tərəfdən PAM israf edilir, digər tərəfdən PAM filtr parçasına yapışır ki, bu da filtr parçasının yuyulması üçün əlverişli deyil. su çiləmə və nəhayət filtr parçasının tıxanmasına gətirib çıxarır.PAM-ın dozası çox kiçik olarsa, palçıq dərmanının qarışıq məhlulunda olan sərbəst suyu lildən ayırmaq mümkün deyil və lil hissəcikləri filtr parçasını bloklayır, buna görə də bərk-maye ayrılması həyata keçirilə bilməz.

4 5


Göndərmə vaxtı: 14 iyul 2022-ci il